Chorvatsko 2°C | Portugalsko -16°C | Kuba 12°C | Dominikánská republika 8°C | Bulharsko 3°C | Francie 23°C | Island 14°C |

Počasí ve světě

Vítejte na portálu, který poskytuje základní přehled počasí na vybraných místech světa. Tyto údaje pak mohou sloužit jako cenný zdroj informací při plánovaní dovolené.

Více o počasí ve světě

Počasí ve světě je ovlivňováno celou řadou faktorů. Jedná se především o sklon planety Země vůči Slunci a vzájemnou vzdálenost, otáčení planety a cirkulaci vzduchu a vody. Pro počasí v Evropě hraje důležitou roli Golfský proud, který přemisťuje teplo z Mexického zálivu severovýchodním směrem až k pobřeží Evropy. To mimojiné způsobuje, že se v Evropě vyskytují mírnější zimy, než by se dalo na zeměpisnou šířku očekávat.

V poslední době je často diskutován vliv člověka na změnu počasí ve světě, a to především z dlouhodobého hlediska. Zvyšující se emise CO2 mohou mít za následek řadu neblahých vlivů, které spočívají v oteplování vzduchu a oceánů a následném tání ledovců. Tyto jevy pak mohou zapříčinit nevratné klimatické změny, které se projeví například zvyšováním hladiny oceánů nebo zvyšováním teploty vzduchu. Změna světového počasí pak může mít za následek změny proudů a výrazné výkyvy v počasí, jak je například známe z posledních let. Nezodpovězená otázka však zůstavá nad tím, jak těmto nežádoucím efektům zabránit. Jestli se nechat ovlivnit provedenými výzkumy a vyvíjet maximální tlak na samotné snižování znečištění produkované člověkem, což může mít výrazný vliv na technický pokrok, a nebo zavřít oči na měnícím se světovým počasím a věnovat energii a výrobní prostředky do technologického pokroku, který sám o sobě bude poskytovat efektivnější prostředky pro zamezení znečišťování planety v budoucnu.